EST | ENG

Keskkond

Trükiseid on võimalik toota keskkonnasõbralikult tegemata seejuures järeleandmisi tootmiskvaliteedis.

Tegeleme trükkimisega juba 1992. aastast. Soovime, et ka 200 aasta pärast oleks meil elamiskõlblik keskkond, milles oma tegevust jätkata. Seetõttu oleme võtnud enda eesmärgiks panustada keskkonna jätkusuutlikku arengusse.

Kruuli Trükikoja OÜ lähtub oma tegevuses keskkonnaalastest väärtustest – ISO14001 nõuetest. Meie peamisteks eesmärkideks on parandada energiasäästlikkust, kasutada ressursse võimalikult kokkuhoidlikult ning kaasajastada pidevalt tootmisprotsesse. Tagame, et kõik meie tootmisjäägid saaksid keskkonnasõbralikult ümber töödeldud või taaskasutatud, et mitte tekitada negatiivset mõju loodusele ja keskkonnale.

Trükiks vajaliku paberi ostame tarnijatelt, kes omavad ISO 14001 sertifikaati ja kelle valikus olevad paberid toodetakse säästlikult majandatud metsadest pärit toormest (ECF või TCF tselluloosist). Paberitehastes, kelle toodangut Kruul kasutab, on juurutatud keskkonnajuhtimise süsteem.

Trükivärvid ostame bio-taastuvate värvide tarnijatelt, kes kuuluvad trükivärvide valmistamise tippklassi.

Tõstame oma töötajate keskkonnateadlikkust, et tunnetada oma töö mõju keskkonnale ja tegutseda vastutustundlikult keskkonna suhtes paberi ja trükivärvide kasutamisel.

Teavitame oma koostööpartnereid keskkonnasäästlikkuse põhimõtetest ja oleme võtnud oma ülesandeks tõsta klientide seas keskkonnaalast teadlikkust. Hinnalt ja kvaliteedilt sarnaste toodete puhul soovitame kliendile alati keskkonnasõbralikumat trükist.

Tegeleme pidevalt trükikoja keskkonnasäästlikkuse täiustamisega ja kohandame oma tegevust vastavalt ühiskonnas kehtestatud seadusandlustele ja õigusaktidele.

Oleme seisukohal, et puhta looduse säilitamine on meie kõigi kohustus tagamaks jätkusuutlikku elukeskkonda. Lähtume põhimõttest, et meie poolt jäetav ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike.